Predajca

Názov:Martina Tarnóczyová - COMPANT
IČO:42033021
DIČ:1076143200
IČ DPH:SK1076143200
Mesto:Poprad
PSČ:05801
Adresa:Levočská 866/10
Telefón:+421 52 7885881, 948 527272
E-mail:info@compant.sk
Kontakt:Martina Tarnóczyová
Regisrácia: OU-KK-OZP-2015/004628-2 č. ŽR 730-14332

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 051/772 15 97
Fax:
  • 051/772 15 96